oferta

Stal zbrojeniowa:

- pręty zbrojeniowe,

- walcówka gładka prostowana,

 

Pręty:

- pręty okrągłe gładkie,

- pręty płaskie / płaskowniki,

- pręty kwadratowe / kwadraty,

Kształtowniki zimnowalcowane:

- profile zimnogięte kwadratowe,

- profile zimnogięte prostokątne,

- kątowniki zimnogięte,

- ceowniki zimnogięte,

Kształtowniki gorącowalcowane:

- ceowniki,

- dwuteowniki,

- kątowniki równoramienne i nierównoramienne,

- teowniki,

Blachy:

- blachy zimnowalcowane,

- blachy gorącowalcowane,

- bednarki czarne,

- blaczy ocynkowane,

Rury:

 - rury czarne ze szwem,

Ponadto oferujemy również:

- transport materiału do klienta,

- cięcie precyzyjne pod kątem.